Niniejszym zamieszczamy opracowany przez firmę Datum wykaz zmian w limitach i cenach urzędowych wynikający z Obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 23.12.2011r.

Zmiany w limitach i cenach urzędowych obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.

Zmiany na listach odpłatności obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.

Pojawiają się informacje, iż w najbliższym czasie możliwe jest ukazanie się nowego obwieszczenia, zmieniającego Obwieszczenie z dnia 23.12.2011.
Możliwe, iż nowe obwieszczenie będzie zawierało nawet kilkadziesiąt pozycji zmienionych lub dodanych.

 

 

 

Tagi