Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2015 r.

Zgodnie z informacja przekazaną przez ministerstwo nie wprowadzono żadnych zmian z stosunku do projektu obwieszczenia.

 

Tagi