Nowości w programie KS-AOW

Napisane

przez

wersja 2020.3.8.7

  • e-Recepta: dodano możliwość podglądu kodu pakietu/Pinu poszczególnych recep wczytanych w trakcie realizacji w oknie e-Recepty. Funkcja dostępna z menu podręcznego ?Pokaż PIN/Klucz?. Ze względów bezpieczeństwa w  systemie KS-AOW nie przechowujemy informacji o pakietach, funkcjonalność ta nie będzie więc dostępna z poziomu okna e-Recepty wywoływanego z poprawy sprzedaży [Ctrl+R]
  • e-Recepta: Usprawniano edycję danych pacjenta z poziomu okna e-Recepty/[F6] Pacjent. Po zmianie danych adresowych zostaną one zapisane na wszystkich realizacjach recept tego pacjenta.
  • e-Recepta: Dodano blokadę sprzedaży poza terminem ważności recepty. W takim przypadku klawisz [F2] Realizuj będzie nieaktywny. Opcja domyślnie jest włączona.
  • Dodano możliwość wyłączenia pytania o aktualizacje karty pacjenta podczas realizacji e-Recepty (po kliknięciu [F2] Realizuj z okna e-Recepty)
    Opcja domyślnie jest włączona. Dodano ikonę „odświeżania” karty pacjenta, która wyświetla się w oknie e-Recepty, gdy wykryta zostanie różnica w danych między realizacją/kartą pacjenta a danymi zapisanymi na e-Recepcie.
  • e-Recepta: Poprawiono odświeżania ilości wydanych op./jedn. po powrocie z [F9] Realizacje.
  • e-Recepta: Dodano możliwość oznaczania rodzaju realizacji recept w oknie e-Recepty (menu kontekstowe) oraz przy zatwierdzaniu wybranego towaru. Funkcjonalność pozwala zdecydować w trakcie sprzedaży czy recepty zostanie zakończona, czy zrealizowana częściowo.
  • Operacje magazynowe ? w kolumnie „Nazwa operacji” dodano ikony, które określają faktury sprzedaży z oznaczeniami JPK oraz faktury dla paragonów. Dodano możliwość filtrowania po oznaczeniach JPK i fakturach do paragonów. Oba pola dodano do wydruku.
  • Dla sprzedaży podstawowej przy wejściu do nagłówka wystawienia faktury VAT program sprawdza czy jakaś pozycja towarowa zawiera kod GTU. Jeśli zawiera wyświetla odpowiedni komunikat o możliwości przepisania kodu z kartoteki towarowej na dokument sprzedaży.

Tagi