Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.11.2 oraz 2021.1.1.5

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW

 • Dodanie opcji umożliwiającej zapis obrazów faktur do repozytorium EDE.

Zmiany w module APW11

 • Dodano mechanizm zmiany ryczałtu na leki robione na kolejny rok
 • Poprawiono wydruk tekstowy faktury sprzedaży: dłuższy napis Słownie nie mieścił się w linii i nie przechodził do drugiej
 • Poprawiono sprzedaż leku robionego z uprawnieniami DN i CN
 • Poprawiono odczyt numeru ostatniego wydruku dla drukarki Elzab Mera + i Mera Online
 • Udoskonalenie mechanizmu automatycznego rezerwowania KtoMaLek

Zmiany w module APW13

 • Dodanie możliwości dodawania obrazów dokumentów do repozytorium EDE
 • Umożliwienie dołączenia pliku faktury/obrazu faktury z repozytorium EDE
 • Umożliwienie wczytania dokumentu na magazyn z istniejącego dokumentu w EDE
 • Weryfikacja istnienia dokumentu w EDE na pobranej liście faktur z hurtowni

Zmiany w module APW21

 • Eksport do obcych FK. Dodano możliwość eksportu dokumentów sprzedaży do programów FAKT, Mała Księgowość, SKP i Streamsfot ALA. Formaty też umożliwiają przekazywanie oznaczenia dla JPK.
 • Eksport do obcych FK. Dodano możliwość eksportu dokumentów zakupu i sprzedaży do programu Enova. Format też umożliwiają przekazywanie oznaczenia dla JPK.

Zmiany w module APW41

 • Dodanie uprawnienia na usuwanie dokumentu faktury elektronicznej
 • Dodanie globalnej opcji umożliwiającej zapis obrazów faktur do repozytorium EDE