Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.10.7

Zmiany w KS-MEDIVERIS

 • Na wizytówce apteki w zakładce KOWAL, dodano obsługę automatycznego pobrania certyfikatu dla KOWAL. Po prawidłowym pobraniu i zainstalowaniu certyfikatu w systemie KS-AOW program dodatkowo zapisuje plik certyfikatu oraz hasło do wskazanego katalogu.

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW

 • Dodanie podglądu listy materiałów edukacyjnych.
 • Dodanie synchronizacji kartotek kontrahentów z repozytorium dokumentów EDE uwzględniającą konfigurację na wymianę faktur elektronicznych.
 • Wdrożono poprawkę dla mechanizmu informującego o wysłaniu wydruku dokumentu sprzedaży do klienta mailem oraz aktualizującego status zamówienia internetowego.

Zmiany w module APW12

 • modyfikacja strefy dostawców uwzględniająca obsługę materiałów edukacyjnych

Zmiany w module APW13

 • Dodanie synchronizacji kartotek kontrahentów z repozytorium dokumentów EDE uwzględniającą konfigurację na wymianę faktur elektronicznych.

Zmiany w module APW14

 • Remanent czytnikiem. Zmodyfikowano algorytm przyporządkowujący odczytany kod 2D do konkretnej karty zakupu. Obecnie wyszukuje karty zakupu zawierające kody EAN oraz w przypadku dostaw z kodami własnymi karty towarowe z danym EAN’em oraz przyporządkowane im karty zakupów, które posiadają daną serię.

Zmiany w module APW31

 • W pliku Polecenia Przelewu bankowości elektronicznej w formacie ELIXIR-0 Santander, dodano NIP do pola Tytułem w celu weryfikacji Kontrahenta na białej liście podatników. Funkcjonalność dostępna po zaznaczeniu opcji: APW31 – Płatności.1.17. „Dodaj NIP do Polecenia Przelewu ELIXIR-0 w celu weryfikacji rachumku z Wykazem podatników VAT”

Zmiany w module APW45

 • wdrożono poprawkę w mechanizmie skalowania dla okna zarządzania regułami synchronizacji oferty i zamówień internetowych.
 • wdrożono poprawkę dla mechanizmu informującego o wysłaniu wydruku dokumentu sprzedaży do klienta mailem oraz aktualizującego status zamówienia internetowego.
 • Wdrożono poprawkę dla mechanizmu odświeżania produktu. Występował błąd dla zapytania pobierajacego dane dla produktów niepowiązanych z baza apteczną.

Zmiany w module APW68

 • Dodano zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu TRZB4 – „Podana data transakcji odnosi się do przyszłości”, przy generowaniu raportu braków dla raportu utworzonego z listy braków z modułu Zamówienia.