Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.10.0

  • Poprawka do wyszukiwania na liście Pacjentów/Odbiorców

Zmiany w module APW11

  • e-Recepta: Dodano możliwość wystawiania komentarzy do e-Recept

  • Poprawiono funkcję poprawy godzin realizacji i wydania leku robionego

Zmiany w module APW12

  • Radar Szans Biznesowych: optymalizacja działania usługi
  • Dodanie automatu naprawiającego wiązania zamówień z fakturami dla wybranego towaru
  • Radar Szans Biznesowych: poprawa optymalizacji działania usługi – zamówienia łączone.

Zmiany w module APW13

  • Modyfikacja wiązania faktury z zamówieniem uwzględniająca korekty faktur.

Zmiany w module APW23

  • Retaksacja recept: Dodano możliwość wystawiania komentarzy do e-Recept.