Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.9.7

Zmiany w module APW11

  • Usprawnienia w zapisie operacji do książki kontroli narkotyków i psychotropów.
  • e-ZWM: Dodano możliwość jednoczesnej realizacji zleceń z umów NFZ oraz na podwykonawstwo. W tym celu należy włączyć opcję Wspólne.2.52 oraz zdefiniować drugie konto dostępowe na karcie pracownika. Drugie konto na karcie pracownika przypisane jest do konkretnego refundatora (np. oddziału NFZ). Pierwsze konto jest kontem dostępowym dla wszystkich pozostałych refundatorów. Szczegóły w instrukcji: „Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne z wykorzystaniem modułu e-ZWM”.
  • Poprawa wybierania dostaw czytnikiem 2D. W pewnych sytuacjach znikała wybrana dostawa i pozycji nie można było zatwierdzić.

Zmiany w module APW13

  • Usprawnienia w zapisie operacji do książki kontroli narkotyków i psychotropów.
  • Obsługa nowych parametrów usługi Radar Szans Biznesowych.