Nowości w programie KS-AOW 30.12.2020

Wersja 2021.1.2.4

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW

  • Optymalizacja raportowania statystyk.
  • Dodano obsługę uprawnienia WE – weteran poszkodowany w min 30% na karcie pacjenta.

Zmiany w module APW11

  • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept dodano obsługę nowego uprawnienia Weteran poszkodowany w min 30% (WE) wydzielonego z uprawnienia IB.
  • Dodano dodatkowe ostrzeżenia przy ustawieniu w oknie kodów recepty papierowej uprawnienia S lub C.    Ostrzeżenie przypomina, że realizacja recepty z uprawnieniem S lub C jest możliwa, gdy takie uprawnienie zostanie wpisane przez osobę do tego uprawnioną podczas wystawiania recepty. Osoba realizująca receptę nie może samodzielnie dopisać tego uprawnienia (inaczej niż np. IB). Rozporządzenie w sprawie recept rozszerza ten katalog o uprawnienie WP oraz WE.
  • Podstawowa sprzedaż leków – poprawki w inicjalizacji okna sprzedaży.

Zmiany w module APW23

  • Dodano obsługę uprawnienia WE – weteran poszkodowany w min 30%.

Zmiany w module APW41

  • Dodano opcję Apw11.2.156 Wyświetlaj ostrzeżenie przy wyborze S i C dla recept papierowych.

Zmiany w APW_ISOZ

  • Radar Szans Biznesowych: Raportowanie stanów magazynowych po włączeniu usługi.