Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.9.0

Zmiany w module APW11

  • Operacje magazynowe dodano obsługę wyświetlania się komunikatu o oznaczaniu dotyczące dostaw, świadczenia usług i procedur dla JPK w przypadku tworzenia faktury zbiorczej.
  • Poprawiono wybieranie odpowiedniej dostawy, za pomocą czytnika 2D z uwzględnieniem parametru APW11.2.3 „Sposób automatycznego pobierania partii zakupu do sprzedaży”.
  • Usługa „Weryfikacja odbiorcy” – aktualizacja formatu komunikacji z usługą oraz algorytmu interpretującego otrzymany wynik weryfikacji.

Zmiany w module APW12

  • Rozbudowa funkcjonalności usługi Radar Szans Biznesowych

Zmiany w module APW13

  • Rozbudowa funkcjonalności usługi Optymalizatora Cen.