Nowości w programie KS-AOW 23.12.2020

Wersja 2020.3.11.9 oraz 2021.1.2.3

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW

  • Zaktualizowano listę opcji, uprawnień i ról w mechanizmie sterowania centralnego (wersja 2021).

Zmiany w module APW13

  • W Kontroli dokumentów zakupu dodano możliwość zaznaczenia informacji o skanowaniu czytnikiem 1D. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nie będzie ostrzeżenia o niepoprawnym kodzie w przypadku skanowania opakowania z lekiem podlegącym serializacji.

Zmiany w module APW21

  • Wyroby medyczne (środki pomocnicze): w archiwum raportów poprawiono błąd wyświetlenia korekt. W poprzedniej wersji program nie wyświetlał wszystkich korekt.