Nowości w programie KS-AOW 21.12.2020

Napisane

przez

Wersja 2020.3.11.8 oraz 2021.1.2.2

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW

  • Dodano obsługę maksymalnej ilości do zamówienia w oknie sprawdzania dostępności towaru (F12 zapytanie o cenę). Zmiana dotyczy funkcjonalności opartej o KS-OmniPharm (opcja APW12.1.40)

Zmiany w module APW11

  • e-Recepta: Dodano czyszczenie listy e-Recept po zamknięciu okna e-Recepty przez [ESC] jeżeli nie wybrano do realizacji żadnej recepty. Po ponownym wywołaniu okna „Kody e-Recepty” można przywrócić wcześniej pobrane recepty przez wywołanie [F11] Przywróć.
  • e-Recepta: Poprawiono usuwanie DRR dla recept papierowych przy przenoszeniu do kolejki pozycji niezafiskalizowanych.

Zmiany w module APW13

  • Zmiany w wysyłce potwierdzeń odebrania dokumentu. Wysyłka potwierdzeń odebrania/przyjęcia dokumentu do dostawcy, od którego pobieraliśmy dokument

Tagi