Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.8.9

Zmiany w module APW11

  • e-Recepta: Poprawa DRR z uprawnieniem dodatkowy. Przy braku płatnika DRR był odrzucany przez SIM z komunikatem o błędzie informującym o niezgodności z schematronem.
  • Dodano obsługę opcji APW11-Sprzedaż.2.155 – wyświetlaj komunikat o oznaczaniu dotyczące dostaw, świadczenia usług i procedur dla JPK.
  • Poprawiono czas wejścia do operacji magazynowych dla bazy Oracle.
  • Dodano obsługę warunku „Data ważności” w promocjach.

Zmiany w module APW13

  • W buforze kodów kreskowych dla zaznaczonej opcji „Pomiń drukowanie etykiet dla leków podlegających serializacji” podczas dodawania pozycji do bufora nie będą nadawane własne kody kreskowe dla leków podlagających serializacji.

Zmiany w module APW23

  • Retaksacja recept: Zablokowano klawisz „[Ctrl+F11] Zatwierdź” w oknie podglądu recepty ([f4] Recepta). Funkcjonalność powinna być dostępna i używana w przypadku oznaczenia rodzaju realizacji recepty w trakcie sprzedaży (APW11).

Zmiany w module APW35

  • Dodano nowy warunek do promocji: „Data ważności”
  • Do warunku „Dni tygodnia” dodano możliwość wykluczenia dni świątecznych.

Zmiany w module APW41

  • Dodano opcję APW11-Sprzedaż.2.155 – wyświetlaj komunikat o oznaczaniu dotyczące dostaw, świadczenia usług i procedur dla JPK.
  • Zmiana znaczenia wartości parametru 'Uruchamiaj program iRap ? Raporty on-line przy starcie programu ApMan’.