Nowości w programie KS-AOW 17.12.2020

Wersja 2020.3.11.6 oraz 2021.1.2.0

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW

 • Dodano wymóg podania stawki VAT w oknie zapotrzebowania na kartę towarową

Zmiany w module APW11

 • Dodano obsługę uprawnień:
  11-0036 – Edycja faktur sprzedaży
  11-0037 – Usuwanie faktur sprzedaży
  11-0038 – Wystawianie faktur sprzedaży zbiorczych
  Uprawnienia te zostały domyślnie przepisane z uprawnienia 11-0006
 • Operacje magazynowe: optymalizacja zapytań SQL dla Oracle podczas operacji zatwierdzania/wydruku dokumentu FV/MM
 • e-Recepta: Nowa funkcjonalność ułatwiająca realizację e-recept, które zostały wcześniej pobrane z SIM! Od tej pory, po pobraniu e-Recept danego pacjenta do realizacji w ramach otwartej transakcji jest stały dostęp do pobranych dokumentów, niezależnie od tego czy realizacja sprzedaży została na chwilę przerwana np. chęcią weryfikacji dodatkowych informacji w innym miejscu systemu. Nie trzeba już w niektórych sytuacjach ponownie podawać klucza pakietu recept/recepty lub PIN-u i numeru PESEL pacjenta aby kontynuować sprzedaż dla pacjenta. Pełne możliwości nowej funkcjonalności, w tym możliwe scenariusze użycia, zostały opisane w instrukcji stanowiskowej „OBSŁUGA E-RECEPTY W SYSTEMIE KS-AOW” dostępnej z poziomu Menu głównego -> O systemie.
 • Okno e-Recepty: Poprawiono kopiowanie klucza e-Recepty [Ctrl+C] ? funkcja oznaczała receptą jako częściowo zrealizowaną, co było nieoczekiwanym zachowaniem programu.
 • Udoskonalenie mechanizmu automatycznego rezerwowania KtoMaLek

Zmiany w module APW12

 • W prospektach KS-AOW dodano widoczność centralnych rekomendacji KS-Omnipharm

Zmiany w module APW13

 • W Kontroli dokumentów zakupu poprawiono ostrzeżenie podczas skanowania kodu 2D tego samego opakowania.

Zmiany w module APW41

 • Poprawiono sprawdzanie aktywności usługi „KS-OmniPharm One – RepoCloud”
 • Dodano możliwość ręcznego ustawienia daty ważności certyfikatu z KOWAL, w przypadku, gdy data zostanie źle rozpoznana przez automat.