Nowości w programie KS-AOW 13.01.2021

Wersja 2021.1.2.8

Zmiany w module APW11

 • Zmiana hasła dla KOWAL. Dodano możliwość zmiany hasła poprzez hasło kierownika (nie trzeba pamiętać starego hasła do KOWAL). Zmiana tą będzie możliwa tylko koncie kierownika.
 • Dodanie funkcji, która będzie umożliwiała akceptację warunków licencji dla KS-MediVeris tylko na jednym stanowisku.
 • KS-OmniPharm One – RepoCloud – optymalizacja raportowania statystyk

Zmiany w module APW11

 • e-Recepta: Poprawiono interpretację typu świadczeniodawcy (miejsca wystawienia dokumentu) dla recept wystawionych przez pielęgniarkę w ramach praktyki pielęgniarskiej.
 • e-Recepta: Optymalizacja zapytań SQL wyszukiwania towaru podczas odczytu recepty.
 • Dodano blokadę realizacji recept transgranicznych dla produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp.z, produktów leczniczych recepturowych, preparatów zawierających środki odurzające oraz substancje psychotropowe

Zmiany w module APW14

 • Historia karty zakupu – usprawnienia w ustalaniu wartości początkowej na dokumencie zakupu.

Zmiany w module APW21

 • Eksport do SKP. Zmiana formatu pliku eksportu z tekstowego na xml.
 • Eksport dla RaksSQL. Dodanie możliwości eksportu rejestru sprzedaży.
 • Eksport do KS-PPS. Poprawiono numer umowy z NFZ.

Zmiany w module APW23

 • Retaksacja recept: Poprawiono wyświetlanie zdublowanych DRR, które pokazywały się w przypadku, gdy recepta wraz z DRR pobierana była z SIM (co wykonywane było dla niewysłanego DRR do SIM)
 • Retaksacja recept: Poprawiono wykazywanie korekty dodatniej. W zestawieniu brakowało realizacji wykonanych przez Alt+X.
 • Retaksacja recept: Poprawiono przetwarzanie recept zrealizowanych w trybie awaryjnym.
 • Retaksacja recept: Optymalizacja zapytań SQL podczas tworzenia zestawienia.
 • Retaksacja recept: Usprawnienia użycia pamięci.
 • Wydruki z menu „Przychód / rozchód (Dz.U. 169/2006)”: Optymalizacja zapytań SQL oraz tworzenia raportu. Usprawnienia w ustalaniu wartości początkowej na dokumencie zakupu w procesie wyliczania stanu magazynowego na dany dzień.

Zmiany w module APW68

 • Dostosowanie komunikatów błędów i ostrzeżeń do wersji systemu ZSMOPL 1.24
 • Dla raportu braków dodanie zabezpieczenie przed wysłaniem raportu z pozycją bez kodu EAN.