Nowości w programie KS-AOW 09.03.2021

Wersja 2021.1.4.2

Zmiany ogólne

Slowniki.dll

 • Na karcie towaru i BLOZ dodano dodatkowe wskaźniki: Zestaw p.wstrząs. dla lekarza, felczera, pielęgniarki/położnej.
 • Na kartotece centralnej dostawców na karcie „Inne” dodano znacznik:”W reklamacji dostawca wymaga informacji o rzeczywistym nr serii i dacie ważności towaru”
 • Dodano uprawnienie: 41-0049 Zarządzanie ustawieniami KS-OmniPharm One CopyCloud – Kopia w chmurze.
 • zasoby.dll
 • Dodano opisy dla nowych opcji.apwharm.dll
 • Usuń stare oferty: zabezpieczenie przed kasowaniem rekordu zerowego z tabeli OFWZ.apwfn.dll
 • Zaktualizowano listę opcji, uprawnień i ról w mechanizmie sterowania centralnego.

Zmiany w module APW11

 • Dodano kontrolę wydawania leków z zestawu przeciwwstrząsowego na zapotrzebowanie wystawione przez pielęgniarki/położne. Po wyborze leku wchodzącego w skład zestawu przeciwwstrząsowego, który może być podany przez pielęgniarkę lub położną, a jest spoza obwieszczenia zawierającego wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą ordynować pielęgniarki i położne, w zależności od ustawionej opcji pojawi się ostrzeżenie, blokada takiego wydania lub lek zostanie wydany bez ostrzeżenia (Opcja Apw11.2.158, domyśle ustawienie: Ostrzegaj).
 • Kategoryzacja GRUPEX: Zmiana opcji włączania/wyłączania funkcjonalności z globalnej na lokalną (na stanowisko).
 • Sprzedaż odręczna: poprawka w sprawdzaniu uprawnień do wydania leku podczas sprzedaży za pomocą czytnika kodów kreskowych.
 • Zlikwidowanie problemu z automatycznym przedstawieniem warunków transakcji bezpośrednio po zaakceptowaniu zmian przez pacjenta.
 • Ustawienie statusu „Rezerwacja usunięta w trakcie sprzedaży” dopiero po usunięciu ostatniej pozycji.
 • Ujednolicenie atrybutów wysyłanych w komunikacie stanRezerwacji dla różnych statusów – jeżeli atrybut jest wysyłany dla jakiegoś statusu, to powinien być również uwzględniony w statusach po nim następujących.

Zmiany w module APW12

 • Poprawa błędu na bazie Oracle w funkcjonalności automatycznej naprawy wiązania faktury z zamówieniem w analizie potencjału.

Zmiany w module APW13

 • W Kontroli dokumentów zakupu dodano kolumnę „Miejsce składowania”.
 • W Kontroli dokumentów zakupu podświetlono datę ważności na czerwono, jeśli termin ważności jest krótszy niż czas określony opcją Apw13.2.20.

Zmiany w module APW14

 • W funkcji importu bazy BLOZ uwzględniono listę leków wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, który może być podany przez lekarza, felczera, pielęgniarkę i położną.
 • W funkcji Aktualizacja listy leków z BLOZ („pajączek”) dodano obsługę listy leków wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego. Aktualizacja nowych pól po zaznaczeniu punktu „Ostrzeż., wskaź., droga podania, ilość w opak., DDD”.

Zmiany w module APW23

 • Retaksacja: poprawki w wyświetlaniu informacji o zastosowanych filtrach, dodano brakującą informację o filtrze Leki.

Zmiany w module APW41

 • Dodano opcję „Sprzedaż na zapotrzebowanie produktów z zestawu p.wstrząs spoza listy dla pielęg./położ.” (Apw11.2.158, domyślnie: Ostrzegaj).
 • Dodano uprawnienie: 41-0049 Zarządzanie ustawieniami KS-OmniPharm One CopyCloud – Kopia w chmurze.

Zmiany w module APW44

 • W funkcji importu bazy BLOZ uwzględniono listę leków wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, który może być podany przez lekarza, felczera, pielęgniarkę i położną.

Zmiany w module APW61

 • Obsługa procesu przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji elektronicznego zlecenia na zapotrzebowanie w wyroby medyczne (eZWM).

Zmiany w module EDE

 • Usunięcie komunikatu o niewysłaniu potwierdzenia dostarczenia dokumentu podczas dodawania faktury do repozytorium w przypadku braku wymaganego potwierdzania przez dostawcę.

Zmiany w module ISOZ

 • Zlikwidowanie problemu z automatycznym przedstawieniem warunków transakcji bezpośrednio po zaakceptowaniu zmian przez pacjenta.
 • Ustawienie statusu „Rezerwacja usunięta w trakcie sprzedaży” dopiero po usunięciu ostatniej pozycji.
 • Ujednolicenie atrybutów wysyłanych w komunikacie stanRezerwacji dla różnych statusów – jeżeli atrybut jest wysyłany dla jakiegoś statusu, to powinien być również uwzględniony w statusach po nim następujących.