Nowości w programie KS-AOW 08.01.2021

Napisane

przez

Wersja 2021.1.2.7

Zmiany w module APW11

  • Rozwiązano problem braku możliwości wyboru pobrania lub nie dopłaty ponad limit dla realizacji e-recepty z uprawnieniem PO.
  • Rozwiązano problem powrotu wybieranej recepty na Wniosek po wyborze sprzedaży odręcznej za pomocą klawisza „+”
  • Rozwiązano problem złączania różnych e-Recept na poziomie numeru recepty klienta. Do złączenia dochodziło po usunięciu rekordu sprzedaży e-Recepty i ponownym wybiciu do wydania tej samej e-Recepty. W takim przypadku kolejna realizacja e-Recepta zostawała zarejestrowana z tym samym „numerem recepty klienta” co poprzednia e-Recepta (ta usunięta i ponownie zrealizowana).
  • KtoMaLek: Poprawione przemieszczanie się po pozycjach w rezerwacjach Ctrl+F12

Zmiany w module APW21

  • W Zestawieniach refundacyjnych dodano obsługę uprawnienia Weteran (WE)

Zmiany w EDE

  • Poprawa zmiany dostawcy na dokumencie magazynowym przy porozumieniu/konfiguracji na wymianę faktur elektronicznych
  • Poprawa wysyłki zaległych potwierdzeń odebrania/przyjęcia faktury na bazie ORACLE

Tagi