Nowości w programie KS-AOW 04.02.2021

Wersja 2021.1.3.5

Zmiany ogólne

 • Rozbudowano realizację rezerwacji dla apteki internetowej o aktualizację wskaźnika dla apteki internetowej oraz wartości przed rabatem.
 • Rozbudowano eksport oferty przyrostowej o możliwość weryfikacji stanów magazynowych.
 • Poprawiono proces importowania zamówień internetowych na bazie danych.
  Poprawka dodaje dodatkową ochronę przed możliwością występowania zdublowanych zamówień w procesie pobierania zamówień.

Zmiany w module APW11

 • Wprowadzono obsługę nowych kodów uprawnień dodatkowych:
  • 472AŻ30 – weteran poszkodowany – żołnierz, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
  • 472AF30 – weteran poszkodowany – funkcjonariusz i zwolniony ze służby funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz strażak i zwolniony ze służby strażak Państwowej Straży Pożarnej, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
 • eZWM: Kody eZWM ->F8 Przegląd – Wybór ograniczony do zleceń zrealizowanych w ostatnich 3 miesiącach.
 • Rozbudowa funkcji do podania numeru NIP przed wydrukiem paragonu (N po pierwszej gwiazdce): dodano możliwość sprawdzenia numeru NIP w bazie BIR, wybrania kontrahenta z bazy oraz założenia nowego kontrahenta na podstawie bazy BIR.
 • Dodano ostrzeżenie o niepodsumowanej sprzedaży przy wyjściu z podstawowej    sprzedaży leku oraz blokadę dodania nowego dokumentu w operacjach magazynowych.
 • e-Recepta: poprawka pobierania e-Recepty z SIM, próba odczytu z recepty nieprawidłowej wartości daty urodzenia mogła zakończyć się błędem.

Zmiany w module APW13

 • W buforze dokumentów skrócono informacje o statusie weryfikacji dokumentu.
  Informacja o weryfikacji dokumentu jest istotna dla aptek, które korzystają z funkcji: „Weryfikacja Shift+F5”.

Zmiany w module APW21

 • Eksport do KS-PPS. Poprawiono eksport danych za okres od stycznia 2021. Wprowadzono obsługę nowych kodów uprawnień dodatkowych: 472AŻ30 oraz 472AF30.
 • Poprawiono wykonywanie korekty zestawienia refundacyjnego: w przypadku korekty pozycji z zamiennikiem system nie pobierał nowych wartości zamiennika ze sprzedaży.

Zmiany w module APW23

 • Wprowadzono obsługę nowych kodów uprawnień dodatkowych: 472AŻ30 oraz 472AF30.
 • Retaksacja: poprawka ładowania danych e-Recepty, próba odczytu z recepty nieprawidłowej wartości daty urodzenia mogła zakończyć się błędem.

Zmiany w module APW45

 • Poprawa aktualizacji formy transportu o wskaźnik dla apteki internetowej dla generowania dokumentów sprzedaży.
 • Rozbudowano realizację rezerwacji dla apteki internetowej o aktualizację wskaźnika dla apteki internetowej oraz wartości pozycji sprzedaży przed rabatem.
 • Dodano nową opcję dla weryfikacji stanów magazynowych dla eksportu oferty przyrostowej. Opcja jest dostępna w APW45/Komunikacja/ustawienia/ustawienia/oferta/opcje dodatkowe.
 • Dodano nowe opcje do zarządzania kodami kreskowymi dla zamówień internetowych. Opcje są dostępne w APW45/Reguły/Zamówienia/Kody Kreskowe. Teraz można zarządzać procesem wyszukiwania, rejestracji zbierania oraz pakowania za pomocą skanowania kodu kreskowego z numerem zamówienia. Kod ten drukujemy w dolnej części zamówienia internetowego.
 • Poprawiono proces importowania zamówień internetowych na bazie danych. Poprawka dodaje dodatkową ochronę przed możliwością występowania zdublowanych zamówień w procesie pobierania zamówień.
 • Poprawiono wydajność oraz pracę z wieloma ofertami w oknie do dodawania nowych pozycji do zamówień internetowych na podstawie bazy internetowej.

Zmiany w module APW68

 • Dodano wykluczenie z raportowania MM-ek do innego magazynu dla tej samej jednostki. Raportowanie tych transakcji powodowało ostrzeżenie TROS55 – Raportujący i kontrahent to ten sam podmiot.