Nowości w KS-AOW 11.07.2024

Napisane

przez

Wersja 2024.1.1.1

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW

 • Pharmind grid: w raportach transakcji zakupu/sprzedaży dodano wysyłanie dodatkowych informacji o numerze stanowiska i numerze magazynu.
 • Aktualizacja opisów opcji.
 • W wersji usługi CopyCloud dla baz danych Oracle dodano czyszczenie obszaru FRA. Przepełnienie obszaru FRA nagromadzonymi kopiami powodowało w niektórych przypadkach zatrzymanie serwera bazodanowego Oracle.
 • W wersji usługi CopyCloud dla baz danych Oracle dodano możliwość skonfigurowania usługi w systemach bazodanowych Oracle opartych o konfiguracje po adresie IP.
 • Dostosowanie interfejsów do wdrożonych modyfikacji.
 • Giełda pomysłów – zmiana mechanizmów automatycznego logowania do serwisu.

Zmiany w module APW11

 • eZWM: dodano obsługę kodu sprzętu N.04.02.
 • Pharmind grid: w raportach transakcji zakupu/sprzedaży dodano wysyłanie dodatkowych informacji o numerze stanowiska i numerze magazynu.
 • Poprawa opisu wydawanego produktu na DRR. Z powodu ograniczeń technicznych SIM, nie ma możliwości zmiany podczas realizacji kwalifikatora: rodzaj leku. Dlatego konieczne jest jego przepisanie na DRR. Jako że, nie zawsze ta informacja jest poprawna na recepcie, a tym samym nie będzie zgodna z rodzajem wydanego leku, to zdecydowano na zmianę zapisu w DRR. Teraz opis wskazuje na rodzaj produkt jaki zaordynowano na e-Recepcie: „Wydano na podstawie recepty na lek gotowy / wyrób medyczny / ŚSSPŻ”.
 • Poprawiono odczyt dawkowania z e-Recept w nowym formacie.
 • Dodano ostrzeżenie/pytanie przy próbie wyłączenia pobierania z SIM informacji o możliwej do wydania ilości leku.

Zmiany w module APW12

 • Modyfikacja w Optymalizatorze Zamówień. Rozwiązano problem wykluczenia grupy asortymentowej od dostawcy dla towarów znajdujących się w wielu grupach.
 • Przekazywanie cen zakupu z zamówień KS-OmniPharm.

Zmiany w module APW13

 • Zadanie z Giełdy Pomysłów: „Oznaczenie faktury gotowej do przyjęcia” oraz „Oznaczenie faktury w buforze”. W ramach nowych funkcjonalności, po włączeniu opcji Apw13.2.108, zostanie uruchomiona możliwość oznaczania postępu prac nad dokumentem zakupu. Więcej szczegółów w „Podręczniku użytkownika KS-AOW”.
 • Modyfikacja w zakresie generowania weryfikacji dostawy KS-Aptix oraz przyśpieszenie wczytywania skanów.
 • Pharmind grid: w raportach transakcji zakupu/sprzedaży dodano wysyłanie dodatkowych informacji o numerze stanowiska i numerze magazynu.

Zmiany w module APW14

 • Modyfikacja w zakresie generowania inwentaryzacji KS-Aptix oraz przyśpieszenie wczytywania skanów.

Zmiany w module APW41

 • W Definicjach dodano: „Statusy postępu prac nad dokumentem zakupu”.
 • Dodano nową opcję Apw13.2.108: „Wyświetlaj postęp prac nad dokumentem zakupu” (domyślnie wyłączona).
 • Dodano nową opcję Apw13.2.109: „Ostrzegaj, podczas przyjęcia dokumentu, gdy dokument ma status inny niż „Gotowy do przyjęcia”” z wariantami: * Brak reakcji (domyślnie), * Ostrzegaj, * Blokuj.

Zmiany w APTIX

 • Dodano funkcjonalność uzupełnienia ekspozycji.

Zmiany w APW_ISOZ

 • Pharmind grid: w raportach transakcji zakupu/sprzedaży dodano wysyłanie dodatkowych informacji o numerze stanowiska i numerze magazynu.

Tagi