Nowe uprawnienie pacjenta – WE

Szanowni Państw,

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt skierowany do ogłoszenia wprowadzający nowe uprawnienie pacjenta – WE.

Firma Kamsoft wystosowała komunikat w sprawie wprowadzenia obsługi tego uprawnienia w oprogramowaniu:

„Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2021 roku ustawodawca zamierza wprowadzić nowe uprawnienie dodatkowe pacjenta o symbolu WE dla weterana poszkodowanego, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (w toku są prace zmierzające do nowelizacji Rozporządzenia MZ w sprawie recept). To uprawnienie zostało wydzielone z uprawnienia IB jako niezależne uprawnienie dodatkowe. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 roku mogą pojawiać się w aptekach recepty, na których naniesiona jest informacja o nowym uprawnieniu dodatkowym pacjenta WE. Dodatkowo ustawodawca planuje, aby jedynie osoba uprawniona do wystawiania recept miała możliwość umieszczania tego rodzaju uprawnienia na recepcie. Osoba wydająca lek nie będzie miała możliwości realizacji recepty z uwzględnieniem tego uprawnienia w sytuacjach, kiedy lekarz uprawnienia nie umieści na recepcie, będzie ono niewyraźne, błędne. itp. W obecnej rzeczywistości prawnej osoba wydająca lek w aptece nie ma możliwości wydania leku w takich sytuacjach jedynie dla uprawnień dodatkowych S i C. Od 1 stycznia do tego katalogu dołączy nowe uprawnienie WE oraz istniejące WP. Oczywiście w dalszym ciągu osoba wydająca lek będzie zobowiązana do weryfikacji uprawnień pacjenta.
Rozporządzenie, o którym mowa wyżej nie zostało na tę chwilę jeszcze opublikowane. Jesteśmy gotowi do udostępniania wersji systemu KS-AOW’2021, która będzie przygotowana na wejście w życie od 1 stycznia 2021 nowego uprawnienia dodatkowego WE. Wersję udostępnimy niebawem po tym, jak akt prawny zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw.
Pierwszy okres rozliczeniowy w roku 2021 może zawierać realizacje recept z uprawnieniem WE. Na tą chwilę nie ma wytycznych co do sposobu sprawozdawania tego typu realizacji. Przekazywanie informacji o kodach uprawnień dodatkowych pacjenta jest ściśle określone w ustawie refundacyjnej w art. 45a, ust. 4, lit. e), która nie jest aktualnie procedowana pod kątem zmian dotyczących wprowadzenia nowego uprawnienia. Jak tylko pojawia się wytyczne NFZ, w jaki sposób mają być przesyłane informacje o nowym uprawnieniu w komunikacie LEK, to rozpoczniemy prace nad kolejną wersją systemu, która umożliwi rozliczenie z NFZ z uwzględnieniem nowego uprawnienia dodatkowego pacjenta.”