Komunikat w sprawie możliwości dopisywania numeru PESEL

Komunikat w sprawie dopuszczalności wpisywania nr PESEL na receptach na leki refundowane przez osoby wydające lek z apteki. 

KOMUNIKAT
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje, że na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646) dane dotyczące nr PESEL mogą być dopisane lub poprawione przez osobę wydającą lek refundowany z apteki.
Dokonanie uzupełnienia lub korekty nr PESEL jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę, zawierających numer PESEL.
W przypadku dokonania uzupełnienia lub korekty nr PESEL na recepcie osoba wydająca lek z apteki umieszcza na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis.

Pliki do pobrania:
Załącznik do komunikatu (opinia BP)

Załącznik do komunikatu (pismo do Dyrektorów OW)