KOMUNIKAT
Ministra Zdrowia w sprawie rozporządzeń refundacyjnych

Ministerstwo Zdrowia informuje, że rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie:

1) wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,

2) wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,

3) limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

4) wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

zostały opublikowane w dniu 28 listopada 2007 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 222, poz. od 1651 do 1654. z datą wejścia w życie 1 grudnia 2007r.

Ze względu na bardzo krótki okres na dostosowanie się podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi do wprowadzanych zmian, Ministerstwo Zdrowia podjęło prace nad nowelizacją tych rozporządzeń w zakresie późniejszego ich wejścia w życie. Nowelizacja przesuwa termin wejścia w życie rozporządzeń na 16 grudnia 2007r..

Tagi