Informacja w sprawie wzoru recept z numeracja zaczynajaca sie od 01 a wystawionych w tym roku.

Szanowni Państw,

Zwracamy uwagę, iż recepty wystawione w tym roku z numeracją zaczynającą się od 01 musza być wystawiane na receptach zgodnych z rozporządzeniem, tj. poza innym cechami nie powinny posiadać pola „ch. przewlekłe”.
Wynika to z faktu, iż zarówno numeracja 20 cyfrowa zaczynająca się od 12 jak i wzór recepty posiadający pole „Ch. przewlekłe” były warunkowo dopuszczone do stosowanie do końca 2012 roku. Wzór recepty na niezawierający wspomnianego pola  uległ zmianie już w rozporządzeniu MZ w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012r.

Z informacji uzyskanych z NFZ wynika, iż recepty zaczynające się od cyfr 01, wystawione w tym roku na blankiecie zawierającym pole „ch. przewlekłe” nie będa refundowane jako niezgodne z rozporządzeniem.