INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.
Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2012 r.
Projekt VI obwieszczenia refundacyjnego w porównaniu do V obwieszczenia zawiera następujące zmiany:

I. W zakresie listy aptecznej:

1) Do obwieszczenia zostały dodane 53 nowe produkty(nowe kody EAN).

a) lek zawierający substancję czynną degareliks stosowany w leczeniu zaawansowanego hormonozależnego raka gruczołu krokowego ? jest to pierwszy z nowej klasy leków stosowanych w tym schorzeniu. Degareliks jest lekiem blokującym receptory LHRH w przysadce mózgowej o odmiennym od agonistów LHRH mechanizmie działania powodującym, iż jego zastosowanie może być wskazane, gdy konieczne jest szybkie obniżenie poziomu testosteronu w organizmie, co może przekładać się na dodatkową korzyść kliniczną u części chorych,
b) leki stosowane w terapii przeciwnowotworowej finansowane dotychczas tylko w ramach lecznictwa zamkniętego w zakresie chemioterapii, zawierające substancje czynne: busulfan, chlorambucil, melphalan oraz tioguanina (od 1.11.2012 r. leki te będą refundowane również w lecznictwie otwartym),
c) opatrunki dla pacjentów z epidermolysis bullosa, których jedną z najważniejszych cech jest warstwa mająca bezpośredni kontakt z raną i skórą ją otaczającą.
d) dwie diety eliminacyjne stosowane w ciężkich postaciach alergii pokarmowych u dzieci.

Pozostałe leki i wyroby medyczne umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

2) Dla 3 leków rozszerzono wskazania tj.:

a) Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna: letrozol ? 3 produkty) jako pierwsze odpowiedniki jedynego dotychczas refundowanego w tym wskazaniu.
3) Usunięto 11 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu w wyniku złożenia przez firmy wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej.
Są to następujące substancje czynne:

a) alergeny kurzu domowego ? 1 produkt,
b) alergeny pyłków roślin ? 3 produkty,
c) atorvastatinum – 3 produkty,
d) azithromycinum – 2 produkty,
e) olanzapinum – 1 produkt,
f) torasemidum – 1 produkt (refundowane pozostały produkty zawierające furosemid).
4) Dla 83 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu:

od 132,30 zł do 0,20 zł.
5) Dla 13 produktów zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu

od 0,26 zł do 30,55 zł.
6) Zgodnie z projektem VI obwieszczenia w porównaniu do V obwieszczenia obowiązującego od 1 września 2012 r.:

a) Dla 529 produktów spadły dopłaty pacjenta ? od 115,27 zł do 1 grosza:

dla 362 produktów spadek jest mniejszy niż o 1 zł;
dla 101 produktów spadek mieści się w przedziale od 1 zł do 5 zł;
dla 56 produktów spadek mieści się w przedziale od 5 zł do 10 zł;
dla 10 produktów spadek jest większy niż o 10 zł;
b) Dla 659 produktów wzrosły dopłaty pacjenta ? od 1 grosza do 250,48 zł:

dla 416 produktów wzrost jest mniejszy niż o 1 zł;
dla 140 produktów wzrost mieści się w przedziale od 1 zł do 5 zł;
dla 28 produktów wzrost mieści się w przedziale od 5 zł do 10 zł;
dla 75 produktów wzrost jest większy niż o 10 zł;
c) Dla 887 produktów spadły ceny detaliczne brutto ? od 141,56 zł do 1 grosza:

dla 744 produktów spadek jest mniejszy niż o 1 zł;
dla 96 produktów spadek mieści się w przedziale od 1 zł do 5 zł;
dla 19 produktów spadek mieści się w przedziale od 5 zł do 10 zł;
dla 28 produktów spadek jest większy niż o 10 zł;
d) Dla 269 produktów wzrosły ceny detaliczne brutto ? od 1 grosza do 35,95 zł

dla 167 produktów wzrost jest mniejszy niż o 1 zł;
dla 100 produktów wzrost mieści się w przedziale od 1 zł do 5 zł;
dla 2 produktów wzrost jest większy niż o 10 zł;
7) Dodano wskazania off-label dla 79 produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz transplantologii, a także reumatologii i dermatologii.
II. W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii

1) objęto refundacją 2 nowe produkty lecznicze (nowy kod EAN) zawierające bicalutamid oraz folinian wapnia (w postaci doustnej) w chemioterapii;
2) objęto refundacją nowy lek zawierający omalizumab (2 kody EAN), który będzie refundowany w ramach programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej. Omalizumab jest lekiem o potwierdzonej skuteczności w leczeniu IgE zależnej astmy oskrzelowej opornej na leczenie, rekomendowanym przez polskie i zagraniczne towarzystwa naukowe. W licznych badaniach klinicznych udokumentowano jego skuteczność w poprawie stanu klinicznego i jakości życia w populacji pacjentów ujętej w kryteriach włączenia proponowanego programu lekowego. Terapia omalizumabem posiada zadowalający profil bezpieczeństwa.
3) zmianie uległ program leczenia stwardnienia rozsianego (SM) poprzez rozszerzenie możliwości zastosowania octanu glatiemranu w pierwszej linii leczenia jako alternatywę do dotychczas podawanych w tej linii interferonów oraz poprzez umożliwienie stosowania leku w populacji pacjentów od 12 do 18 roku życia.

Ponadto informujemy o tańszych odpowiednikach leków, dla których wzrost dopłaty pacjenta od 1 listopada 2012 będzie wyższy niż 5 zł w porównaniu do poprzedniego obwieszczenia, w podziale na substancje czynne:

1. Anastrozolum

Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909990786497 – wysokość dopłaty pacjenta: 13,48 zł;
2. Enoxaparinum natricum

Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.a 0,6 ml, kod EAN: 5909990774821 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
3. Exemestanum

Symex, tabl. powl., 25 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990853090 – wysokość dopłaty pacjenta: 14,73 zł;
4. Fentanylum (postacie do stosowania donosowego)

PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 ?g/dawkę, 1,55 ml (1 butelka), kod EAN: 5909990955503 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 ?g/dawkę, 1,55 ml (1 butelka), kod EAN: 5909990955541 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
5. Goserelinum

Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg, 1 amp.-strz., kod EAN: 5909990082315 – wysokość dopłaty pacjenta: 43,37 zł;
6. Letrozolum

Aromek, tabl. powl., 2,5 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991060718 – wysokość dopłaty pacjenta: 0 zł;
Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990799923 – wysokość dopłaty pacjenta: 0 zł;
Lostar, tabl. powl., 2,5 mg, 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990730353 – wysokość dopłaty pacjenta: 0 zł;
7. Leuprorelinum

Leuprostin, implant podskórny, 3,6 mg, 1 szt. (impl.), kod EAN: 5909990836246 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
8. Levetiracetamum (stałe postacie farmaceutyczne)

Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg, 50 tabl. , kod EAN: 5909990879076 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg, 100 tabl., kod EAN: 5909990879106 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl. , kod EAN: 5909990879168 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg, 50 tabl. , kod EAN: 5909990879250 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
9. Methotrexatum (do stosowania podskórnego)

Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml, 1 amp-strzyk. a 0,5 ml, kod EAN: 5909990791491 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
10. Nadroparinum calcicum

Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml, 10 amp.-strz.a 0,6 ml, kod EAN: 5909990836932 – wysokość dopłaty pacjenta: 4,27 zł;
11. Octreotidum

Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 ?g/ml, 5 amp.a 1 ml, kod EAN: 5909990042715 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 ?g/ml, 5 amp.a 1 ml, kod EAN: 5909990042913 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
12. Risperidonum (do stosowania doustnego)

Apo-Risperid, tabl. powl., 1 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990637522 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990637577 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990637584 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Apo-Risperid, tabl. powl., 4 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990637690 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Apo-Risperid, roztwór doustny , 1 mg/ml, 100 ml (but.), kod EAN: 5909990637850 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Orizon, roztwór doustny , 1 mg/ml, 100 ml (but.), kod EAN: 5909990690138 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Orizon, tabl. powl., 1 mg, 20 tabl., kod EAN: 5909990831258 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Orizon, tabl. powl., 1 mg, 60 tabl., kod EAN: 5909990831265 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Orizon, tabl. powl., 2 mg, 60 tabl., kod EAN: 5909990831272 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990075164 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990075171 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990075188 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Risperon, tabl. powl., 2 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990336500 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Risperon, tabl. powl., 1 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990336548 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Rispolux, tabl. powl., 4 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990334599 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Risset 1 mg, tabl. powl., 1 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990996421 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Ryspolit, roztwór doustny , 1 mg/ ml, 100 ml (but.), kod EAN: 5909990721405 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Speridan, tabl. powl., 2 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990567881 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Speridan, tabl. powl., 3 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990567980 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Speridan, tabl. powl., 4 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990568147 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Torendo Q-Tab 1, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990034932 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg, 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990680849 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Torendo Q-Tab 2, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990034994 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg, 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990680863 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
13. Terbinafinum

Terbinafina 250, tabl. , 250 mg, 14 tabl. (blist.), kod EAN: 5909990623051 – wysokość dopłaty pacjenta: 16,4 zł;
14. Triptorelinum

Decapeptyl Depot, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg, 1 zest. (1 amp. strz. proszku + 1 amp. sztrz. rozpuszczalnika), kod EAN: 5909990366118 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
15. Dieta eliminacyjna mlekozastępcza (mieszanki elementarne)

Neocate LCP, proszek, 400g, kod EAN: 5016533627251 – wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
16. Emplastri antimicrobiotica (opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra)

Atrauman Ag, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 10×20 cm2, 1 szt., kod EAN: 4049500586436 – wysokość dopłaty pacjenta: 0 zł / 4,70 zł.

Jednocześnie przypominamy, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa do informacji o tańszym leku.

Tagi