Jak informuje Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w piśmie 11NFZ/WGL-M-R/APA/94851/2017 z dnia 28 września:

W związku z wejściem w życie od 1 października 2017 roku systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) zmianie uległa organizacja punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W przypadku recept pojawiających się w pierwszych dniach października 2017 roku, z nowopowstałych punktów nocnej i świątecznej opieki chorych, może wystąpić rozbieżność pomiędzy NPWZ lekarza zakodowanym lub nadrukowanym na recepcie, a tym występującym na pieczątce. W takiej sytuacji apteka winna w komunikacie elektronicznym do Funduszu sprawozdać NPWZ znajdujący się na pieczątce lekarza ? zgodnie z zapisem S 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich ? jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem dane dotyczące osoby uprawnionej (NPWZ) lub świadczeniodawcy (Regon) osoba wydająca może określić te numery na podstawie posiadanych informacji, a następnie zamieścić je na rewersie recepty, jak i w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu. Tak zrealizowana przez aptekę recepta będzie podlegać refundacji.

Tagi