Errata do bazy BLOZ z dnia 27 i 28 grudnia.

Firma KAMSOFT poinformowała o drobnych poprawkach, które znajdą się w bazie BLOZ z datą 29.12.2010. Dotychczasowe bazy z dnia 27, 28 zawierają inne ceny na pozycjach wskazanych poniżej. Prosimy o zwrócenie uwagi na te pozycje przy poprawie bufora przeceny.