Ciag dalszy bledow w Portalu Swiadczeniodawcy.

Prosimy o zwrócenie uwagi na szablony, które otrzymali Państwo po dzisiejszym rozruchu Portalu. Dzisiejsze szablony również wykazują błędy!!!

Kolumna z kwotą refundacji jest już prawidłowa, błędne są natomiast kolumny z opłatą wniesioną przez pacjenta oraz wartościa leków.

 

Prawdopodonie szablony wygenerowane w dniu dzisiejszym również zostaną wycofane!