Rozporządzenia w sprawie umów Apteki-NFZ

Na
stronach Ministerstwa Zdrowia zamieszczono, podpisane przez Ministra Zdrowia,
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz
ramowego wzoru umowy na realizację recept. Rozporządzenie nosi datę podpisania
8.12.2011 oraz posiada klauzulę wejścia w życie z dniem opublikowania (w
Dzienniku Ustaw).

 

Opublikowanie
tego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw pozwoli na rozpoczecie procesu zawierania
umów pomiędzy aptekami i NFZ.

Link do strony Ministerstwa Zdrowia