Nowości w programie KS-AOW 09.03.2021

Wersja 2021.1.4.2 Zmiany ogólne Slowniki.dll Na karcie towaru i BLOZ dodano dodatkowe wskaźniki: Zestaw p.wstrząs. dla lekarza, felczera, pielęgniarki/położnej. Na kartotece centralnej dostawców na karcie „Inne” dodano znacznik:”W reklamacji dostawca wymaga informacji o rzeczywistym nr serii i dacie ważności towaru” Dodano uprawnienie: 41-0049 Zarządzanie ustawieniami KS-OmniPharm One CopyCloud – Kopia w chmurze. zasoby.dll Dodano opisy […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW 04.02.2021

Wersja 2021.1.3.5 Zmiany ogólne Rozbudowano realizację rezerwacji dla apteki internetowej o aktualizację wskaźnika dla apteki internetowej oraz wartości przed rabatem. Rozbudowano eksport oferty przyrostowej o możliwość weryfikacji stanów magazynowych. Poprawiono proces importowania zamówień internetowych na bazie danych.Poprawka dodaje dodatkową ochronę przed możliwością występowania zdublowanych zamówień w procesie pobierania zamówień. Zmiany w module APW11 Wprowadzono obsługę […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW 20.01.2021

Wersja 2021.1.3.0 Zmiany ogólne Poprawa funkcji zmiany hasła do KOWAL-a za pomocą hasła kierownika. Zmiana ta będzie możliwa tylko na koncie kierownika. Uzupełniono opisy opcji. KS-OmniPharm One – RepoCloud: usunięto problem z nieprawidłowym oznaczaniem rekordów jako uszkodzone. poprawka wskaźnika informującego o zbliżającym się limicie. Usunięto problem z zalegającymi dokumentami, gdy serwer był mocno obciążony podczas […]

Continue reading


 Zmiana hasła KOWAL (KS-AOW wersja min. 2021.1.2.8)

Zmianę hasła wykonujemy, logując się jako kierownik apteki, do modułu Administrator. Na zakładce Kowal w Wizytówce apteki znajduje się przycisk [F12] Zmień Hasło.  W oknie, które pojawi się, proszę zaznaczyć pole Hasło kierownika. W polu hasło kierownika należy wpisać hasło, którym logowano się do programu aptecznego (hasło kierownika), a następnie w polach: Nowe hasło oraz Potwierdź hasło, dwa razy nowe hasło jakie chcieliby […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW 13.01.2021

Wersja 2021.1.2.8 Zmiany w module APW11 Zmiana hasła dla KOWAL. Dodano możliwość zmiany hasła poprzez hasło kierownika (nie trzeba pamiętać starego hasła do KOWAL). Zmiana tą będzie możliwa tylko koncie kierownika. Dodanie funkcji, która będzie umożliwiała akceptację warunków licencji dla KS-MediVeris tylko na jednym stanowisku. KS-OmniPharm One – RepoCloud – optymalizacja raportowania statystyk Zmiany w […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW 08.01.2021

Wersja 2021.1.2.7 Zmiany w module APW11 Rozwiązano problem braku możliwości wyboru pobrania lub nie dopłaty ponad limit dla realizacji e-recepty z uprawnieniem PO. Rozwiązano problem powrotu wybieranej recepty na Wniosek po wyborze sprzedaży odręcznej za pomocą klawisza „+” Rozwiązano problem złączania różnych e-Recept na poziomie numeru recepty klienta. Do złączenia dochodziło po usunięciu rekordu sprzedaży […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW 30.12.2020

Wersja 2021.1.2.4 Zmiany ogólne w systemie KS-AOW Optymalizacja raportowania statystyk. Dodano obsługę uprawnienia WE – weteran poszkodowany w min 30% na karcie pacjenta. Zmiany w module APW11 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept dodano obsługę nowego uprawnienia Weteran poszkodowany w min 30% (WE) wydzielonego z uprawnienia IB. […]

Continue reading


 Komunikat NFZ

Pojawiła się nowa możliwość zgłaszania pracowników za pomocą formularza online: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ Zgłoś swoich pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line. Trwają zgłoszenia priorytetowej grupy ?zero? do szczepień przeciw COVID-19. Do 28 grudnia 2020 r. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych […]

Continue reading


 Nowe uprawnienie pacjenta – WE

Szanowni Państw, Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt skierowany do ogłoszenia wprowadzający nowe uprawnienie pacjenta – WE. Firma Kamsoft wystosowała komunikat w sprawie wprowadzenia obsługi tego uprawnienia w oprogramowaniu: „Szanowni Państwo, Od 1 stycznia 2021 roku ustawodawca zamierza wprowadzić nowe uprawnienie dodatkowe pacjenta o symbolu WE dla weterana poszkodowanego, którego ustalony procentowy uszczerbek […]

Continue reading


 Opracowanie zmian na listach leków refundowanych przygotowane na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dn.21 grudnia 2020 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 2020.116

W dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Firma Datum.pl przygotowała opracowanie rozporządzenia:

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW 23.12.2020

Wersja 2020.3.11.9 oraz 2021.1.2.3 Zmiany ogólne w systemie KS-AOW Zaktualizowano listę opcji, uprawnień i ról w mechanizmie sterowania centralnego (wersja 2021). Zmiany w module APW13 W Kontroli dokumentów zakupu dodano możliwość zaznaczenia informacji o skanowaniu czytnikiem 1D. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że nie będzie ostrzeżenia o niepoprawnym kodzie w przypadku skanowania opakowania z lekiem podlegącym […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW 21.12.2020

Wersja 2020.3.11.8 oraz 2021.1.2.2 Zmiany ogólne w systemie KS-AOW Dodano obsługę maksymalnej ilości do zamówienia w oknie sprawdzania dostępności towaru (F12 zapytanie o cenę). Zmiana dotyczy funkcjonalności opartej o KS-OmniPharm (opcja APW12.1.40) Zmiany w module APW11 e-Recepta: Dodano czyszczenie listy e-Recept po zamknięciu okna e-Recepty przez [ESC] jeżeli nie wybrano do realizacji żadnej recepty. Po […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW 17.12.2020

Wersja 2020.3.11.6 oraz 2021.1.2.0 Zmiany ogólne w systemie KS-AOW Dodano wymóg podania stawki VAT w oknie zapotrzebowania na kartę towarową Zmiany w module APW11 Dodano obsługę uprawnień:11-0036 – Edycja faktur sprzedaży11-0037 – Usuwanie faktur sprzedaży11-0038 – Wystawianie faktur sprzedaży zbiorczychUprawnienia te zostały domyślnie przepisane z uprawnienia 11-0006 Operacje magazynowe: optymalizacja zapytań SQL dla Oracle podczas […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.11.2 oraz 2021.1.1.5 Zmiany ogólne w systemie KS-AOW Dodanie opcji umożliwiającej zapis obrazów faktur do repozytorium EDE. Zmiany w module APW11 Dodano mechanizm zmiany ryczałtu na leki robione na kolejny rok Poprawiono wydruk tekstowy faktury sprzedaży: dłuższy napis Słownie nie mieścił się w linii i nie przechodził do drugiej Poprawiono sprzedaż leku robionego z […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.10.7 Zmiany w KS-MEDIVERIS Na wizytówce apteki w zakładce KOWAL, dodano obsługę automatycznego pobrania certyfikatu dla KOWAL. Po prawidłowym pobraniu i zainstalowaniu certyfikatu w systemie KS-AOW program dodatkowo zapisuje plik certyfikatu oraz hasło do wskazanego katalogu. Zmiany ogólne w systemie KS-AOW Dodanie podglądu listy materiałów edukacyjnych. Dodanie synchronizacji kartotek kontrahentów z repozytorium dokumentów EDE […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.10.6 Dodano informację o wymaganych polach w oknie zapotrzebowania na kartę towarową. Wdrożenie mechanizmów poprawiających skalowanie okna dla generowania listów przewozowych. Wdrożenie modyfikacji poprawiającej pobieranie półki zapasowej z różnych lokalizacji na karcie towaru. Wdrożenie mechanizmów poprawiających skalowanie aptecznego harmonogramu zadań. Zmiany w module APW11 e-Recepta: Zmieniono ikonę komentarzy – aby uwidocznić wystawienie komentarza do […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.10.0 Poprawka do wyszukiwania na liście Pacjentów/Odbiorców Zmiany w module APW11 e-Recepta: Dodano możliwość wystawiania komentarzy do e-Recept Poprawiono funkcję poprawy godzin realizacji i wydania leku robionego Zmiany w module APW12 Radar Szans Biznesowych: optymalizacja działania usługi Dodanie automatu naprawiającego wiązania zamówień z fakturami dla wybranego towaru Radar Szans Biznesowych: poprawa optymalizacji działania usługi […]

Continue reading


 Nowości w programie KS-AOW

Wersja 2020.3.9.7 Zmiany w module APW11 Usprawnienia w zapisie operacji do książki kontroli narkotyków i psychotropów. e-ZWM: Dodano możliwość jednoczesnej realizacji zleceń z umów NFZ oraz na podwykonawstwo. W tym celu należy włączyć opcję Wspólne.2.52 oraz zdefiniować drugie konto dostępowe na karcie pracownika. Drugie konto na karcie pracownika przypisane jest do konkretnego refundatora (np. oddziału […]

Continue reading


 KS-Apteka – Porady

W nowej wersji programu udostępniono możliwość dodawania pozycji do kolejki w momencie przyjmowania dokumentu zakupu. Funkcja jest szczególnie przydatna dla aptek udostępniających swoje oferty w serwisie KtoMaLek.pl w odniesieniu do leków trudnodostępnych. Dodanie leku do kolejki spowoduje, że dostawa nie pojawi się jako dostępna w serwisie KtoMaLek. W tym celu, na dokumencie zakupu na karcie […]

Continue reading