Prośba o pozostawienie włączonych komputerów

Szanowni Państwo, W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia wchodzącego w życie 1 listopada 2014r rozpoczynamy proces przygotowywania systemów aptecznych do wprowadzenia stosownych aktualizacji, oraz przygotowania buforów zmian. Prosimy o pozostawienie włączonych serwerów do dnia 1 listopada. Przypominamy, iż zmiany w buforze należy zaakceptować po zakończeniu sprzedaży w miesiącu październiku, a przed rozpoczęciem sprzedaży w listopadzie. […]

Continue reading


 Problemy z zestawieniem refundacyjnym – śląski NFZ – informacja z portalu świadczeniodawcy

Śląski OW NFZ informuje, że z powodu problemów technicznych w chwili obecnej nie generują się odpowiedzi na przesłane pliki xml zawierające dane dotyczące refundacji cen leków. Nie blokuje to jednak możliwości wygenerowania szablonu z propozycją zestawienia w zakładce ?okresy rozliczeniowe?-> (okres 18) „szczegóły”, gdzie znajduje się również ogólna informacja o wyniku przetworzenia i ilości błędów. […]

Continue reading


 Problemy z zestawieniem refundacyjnym – śląski NFZ

Otrzymaliśmy informację ze śląskiego oddziału NFZ o problemach z przetwarzaniem przesyłek. Wszyscy, którzy otrzymali w portalu informację o przetworzeniu przesyłki a nie mają możliwości podglądu i pobrania komunikatu zwrotnego proszeni są o uzbrojenie się w cierpliwość. Przesyłki będą zaimportowane ponownie przez aplikację portalową i przetworzone. Można również spróbować w ciemno zlecić generowanie szablonu z propozycją, […]

Continue reading


 Komunikat śląskiego NFZ z 8 lipca 2014 ? zaopatrzenie w wyroby medyczne

KOMUNIKAT W związku z Państwa wątpliwościami dotyczącymi zakresu informacji wymaganych w V części nowego zlecenia, które będzie obowiązywało od 1 lipca 2014 r. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach podaje poniżej stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie: W V części zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne: Potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego u […]

Continue reading


 Komunikat śląskiego NFZ z 3 lipca 2014 – zaopatrzenie w wyroby medyczne

KOMUNIKAT dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne. W związku z Państwa wątpliwościami dotyczącymi zakresu danych Świadczeniodawcy, które powinny znaleźć się w V części zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach podaje poniżej stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie: W V części […]

Continue reading


 nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

  Komunikat nr 89/2014 dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w sprawie nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2014 r.     Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, ze od dnia 1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać wzory zleceń określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z […]

Continue reading


 Nowe kody na cewniki jednorazowe

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie ? nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że opublikowana została nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych, która zawiera nowe kody wyrobów medycznych: – P.096.Z– cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie zgodnie z zapisem […]

Continue reading


 aneksowanie umowy na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne – ciąg dalszy !!

W związku z pojawieniem się dnia 9 stycznia 2014 roku komunikatu nr 7/2014 dla świadczeniodawców w sprawie aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi komunikat 7/2014 prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią. załączniki do komunikatu: Aneks 4 załącznik nr 2 załącznik nr […]

Continue reading


 Realizacja zleceń na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w 2014 roku

w związku z ukazaniem się następujących aktów prawnych: 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, Dz.U. 2013 poz. 1565 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565   2. Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w […]

Continue reading


 aneksowanie personelu

W Portalu Świadczeniodawcy (w przypadku niektórych aptek) pojawił się wpis na temat aneksowania personelu o treści:   Komunikat w sprawie zmiany ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku poinformowania Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece wynikającym z […]

Continue reading


 aneksowanie umowy na środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

  Na stronie śląskiego oddziału NFZ pojawił się komunikat dotyczący aneksowania umowy. poniżej treść komunikatu. Proszę o zapoznanie się z treścią oraz przygotowanie stosownych dokumentów (aneks i oświadczenie). Proszę złożyć wypełnione według poniższego wzoru dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2013. W późniejszym terminie będziemy musieli jeszcze złożyć aneks w wersji elektronicznej, ale stosowny komunikat w […]

Continue reading


 Zablokowane numery kart zaopatrzenia

W dniu 25.05.2013 pojawił się w Portalu Świadczeniodawcy śląskiego oddziału NFZ komunikat dla świadczeniodawców realizujących wnioski na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie:   Komunikat dotyczący wykazu anulowanych cz. B zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie   Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podaje poniżej wykaz anulowanych ?Części B? zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze […]

Continue reading


 Uwaga na REGON przychodni

Ze względu na nasilone kontrole z NFZ przypominamy o pilnowaniu poprawności kodów spisywanych z recept. Istnieją przypadki zmiany numeru regon przez przychodnie. Wiele aptek korzysta ze zbudowanej przez siebie bazy świadczeniodawców nie mając świadomości, że wpisane do niej informacje mogą byc już nieaktualne.   Marcin Wilk    

Continue reading


 realizacja wniosków na środki pomocnicze – 2013

Zamieszania ze sztywnymi cenami ciąg dalszy… Nadszedł czas, kiedy powinienem skreślić kilka słów na temat realizacji wniosków. Okazuje się że jak zwykle nie jest łatwo… Aneksowanie umowy zmusiło nas do aktualizacji cennika. Wynikało to z usztywnienia cen spowodowanego uchyleniem pewnego punktu, pewnego paragrafu, pewnego rozporządzenia o którym pisałem wcześniej 🙂 NFZ wypowiedział się jednak, że obniżenie […]

Continue reading


 Aneksowanie umow na srodki pomocnicze – 2013

dostępne są już definicje postępowań dla aneksowania umów wieloletnich – termin przesłania wniosku elektronicznego mija 14 grudnia 2013 !! Dla środków pomocniczych definicje dostępne są tutaj: http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/234/ZPO-sp2013-aneks.zip opis postępowania tutaj: http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/233/komunik-180-12_ZPO_aneks_2013.doc   wszelkie pytania prosze kierować na: marcin@xsystem.com.pl lub telefonicznie: +48 668 124 135    

Continue reading


 serwis techniczny drukarek fiskalnych – informacje

Na prośbę niektórych z Państwa – kilka słów na temat obowiązkowego przeglądu technicznego urządzeń fiskalnych.   Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania oraz Kodeksem karnym skarbowym:   o czym należy pamiętać.. od 1 grudnia […]

Continue reading


 Komunikat w sprawie realizacji zlecen na srodki pomocnicze

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie (np. pieluchomajtki) mogą być realizowane jedynie w miesiącu, który lekarz wskazał na zleceniu, a w przypadku zaopatrzenia na okres do trzech miesięcy w pierwszym miesiącu tego okresu. Wobec powyższego od dnia 1 lipca 2012 […]

Continue reading