Opublikowano rozporzadzenie MZ z 1.03.2013, zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

W Dzienniku Ustaw opublikowano
rozporządzenie MZ z 1.03.2013,  zmieniające rozporządzenie w
sprawie recept lekarskich. Dziennik
Ustaw poz. 321 z nia 07.03.2013r.

Comments are closed.